Medlemskap

Medlemskapet gäller för hundmassörer som är utbildade och diplomerade vid Axelssons Animal Massage School samt utbildade hundmassörer med diplom från likvärdig utbildning. För att få inträde skickas ansökan till styrelsen med kopia av diplom där kursinnehåll tydligt framgår. Innan medlemskap godkänns måste sökande skriva under en försäkran att alltid följa förbundets stadgar och etiska regler. För yrkesverksam massör krävs också kopia på ansvarsförsäkring. De hundmassörer som inte är utbildade vid Axelssons Animal Massage School eller annan likvärdig utbildare i Sverige skall för att få tillträda förbundet genomgå ett praktiskt och teoretiskt prov som utförs i förbundets regi.

Medlemmar i Svenska Hundmassörers Yrkesförbund ska ha följande kunskaper:

  • Kunna ge en fullständig helkroppsmassage med stresspunktsbehandling och stretching till hund
  • Ha grundläggande kunskaper i hundens muskelanatomi och fysiologi
  • Ha grundläggande kunskaper i hundens skelett och ledlära
  • Ha grundläggande kunskaper i biomekanik
  • Ha grundläggande kunskaper i palpation och utvärdering på hund
  • Ha grundläggande kunskaper i träningslära

Medlem förbinder sig att följa förbundets etiska regler och att som yrkesverksam vara ansvarsförsäkrad. Yrkesverksam är den som under året ger behandling mot betalning. Medlem som inte följer förbundets stadgar och etiska regler eller inte betalat fastställd medlemsavgift kan uteslutas liksom medlem som skadar förbundet. I frågor om medlemskap beslutar styrelsen.

För att ansöka om medlemsskap; skicka kopia på ditt diplom, eventuell kopia av din ansvarsförsäkring (gäller yrkesverksam massör), samt ifylld förbindelse att följa förbundets stadgar och etiska regler (hämtas här som PDF för utskrift).

Ansökan sker till:
Erica Friebel
Höstsätern 19
79091 IDRE
eller via mail: info@huskygard.se

Medlemsavgift

Medlemsavgift är för närvarande 300 kr. Betalas via bg 5083-2088.

Varmt välkommen med din ansökan!

Logga in


Glömt bort ditt lösenord?